Our Works

Case Studies

Aile içi şiddet
Banka Korumalı
Araba kazaları
Evlilik & Boşanma
Ceza davası
Halka Açık Şirket Dolandırıcılığı
Uygulama Alanları

Hukuk Servisleri

İş kanunu

Türkiye’de çalışan işçi ve işverenlerin hak ve sorumluluklarını düzenleyen temel bir mevzuattır.

Banka & Finans

Finansal kurumlar, müşteriler ve ekonomik faaliyetlerle ilgili hukuki düzenlemeleri içerir.

Eğitim Hukuku

Öğrenciler, öğretmenler, okullar ve eğitim kurumları arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Ceza Hukuku

Suçlar ve bu suçlara ilişkin cezai yaptırımları düzenleyen hukuk dalıdır.

Aile Hukuku

Aile içindeki ilişkileri ve aile üyelerinin haklarını düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Dava Hukuku

Hukuki uyuşmazlıkların çözümünü düzenleyen hukuk dalıdır.

Gayrimenkul Hukuku

Taşınmaz malların (arazi, bina, daire, arsa gibi) mülkiyeti, kullanımı, devri ve diğer ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.

Kişisel Hukuk

Bireylerin medeni hakları, şahsiyet hakları ve bunlarla ilgili hukuki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Kişisel yaralanma

Devlet tarafından uğradığı fiziksel veya duygusal zararlarla ilgili hukuki süreçleri düzenleyen bir hukuk dalıdır.